ژورنال کلاب 97/10/9

ژورنال کلاب 97/10/9

1 12 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 10/11/ 97
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Immune Escape of Relapsed AML Cells after Allogeneic Transplantation
در تاریخ 97/10/11ساعت 8:30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0