ژورنال کلاب 98/4/18

ژورنال کلاب 98/4/18

15 4 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 4/18/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
The CCR2 3′UTR functions as a competing endogenous RNA
to inhibit breast cancer metastasis
در تاریخ 98/4/18ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0