ژورنال کلاب 98/10/10

ژورنال کلاب 98/10/10

7 10 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب10/98/10
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Splice-altering variant in COL11A1 as a cause of
nonsyndromic hearing loss DFNA37
در تاریخ10/98/10 ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: آقای حمزه سلمانی
لینک مرتبط


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0