برگزاری ژورنال کلاب

برگزاری ژورنال کلاب

12 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 آخرین جلسه ژورنال کلاب سال 96، سه شنبه، پانزدهم اسفند  (ساعت 8:30 صبح، کلاس شماره 2 گروه) برگزار می شود.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0