ژورنال کلاب 98/10/29

27 بهمن 1398

ژورنال کلاب 98/11/15

19 بهمن 1398

ژورنال کلاب 98/10/24

29 دی 1398

ژورنال کلاب 98/10/10

7 دی 1398

ژورنال کلاب98/9/26

20 آذر 1398

دفاع از پایان نامه

19 آذر 1398

دفاع از پایان نامه1398/9/19

18 آذر 1398

ژورنال کلاب 98/9/12

10 آذر 1398

ژورنال کلاب 98/8/28

25 آبان 1398

ژورنال کلاب 98/8/21

19 آبان 1398

دفاع از پایان نامه 98/8/18

13 آبان 1398

ژورنال کلاب 98/7/23

17 مهر 1398

ژورنال کلااب 98/7/9

9 مهر 1398

دفاع از پایان نامه 98/6/25

23 شهریور 1398

دفاع از پایان نامه 98/6/23

23 شهریور 1398

ژورنال کلاب 98/4/25

23 تیر 1398

دفاع از پایان نامه98/4/30

23 تیر 1398

ژورنال کلاب 98/4/18

15 تیر 1398

آغاز ثبت نام کتابخانه، دانشجویان ورودی مهر ماه

7 مهر 1398

ژورنال کلاب 98/3/28

26 خرداد 1398

ژورنال کلاب 98/3/21

19 خرداد 1398

ژورنال کلاب 1398/2/24

22 اردیبهشت 1398

ژورنال کلاب 98/2/17

14 اردیبهشت 1398

ژورنال کلاب 98/1/27

25 فروردین 1398

دفاع از پایان نامه97/12/25

21 اسفند 1397

ژورنال کلاب1397/12/14

11 اسفند 1397

افزایش ساعت کار سالن های مطالعه

25 تیر 1398

ژورنال کلاب 97/11/9

1 اسفند 1397

ژورنال کلاب 97/10/9

1 اسفند 1397

ژورنال کلاب 97/11/23

21 بهمن 1397

دفاع از پایان نامه 97/11/16

15 بهمن 1397

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

19 آذر 1397

برگزاری ژورنال کلاب 97/9/13

10 آذر 1397

برگزاری ژورنال کلاب 97/8/29

28 آبان 1397

برگزاری جلسه دفاع 97/8/22

20 آبان 1397

برگزاری ژورنال کلاب 97/8/22

20 آبان 1397

سومین نشست علمی گروه های شش گانه علوم پایه در سال 97

21 مهر 1397

برگزاری ژورنال کلاب 24 مهر 97

21 مهر 1397

معرفی سامانه منبع یاب

20 مرداد 1397

دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019 میلادی از طريق سامانه منبع‌یاب

نشست اعضای هیئت علمی با دانشجویان

21 مهر 1397

معرفی سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران(نوپا)

6 مرداد 1397

برگزاری ژورنال کلاب در تاریخ 97/7/10

4 مهر 1397

جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 97/6/27

26 شهریور 1397

برگزاری امتحان جامع

26 شهریور 1397

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 97/6/25

21 شهریور 1397

برگزاری جلسه دفاع در تاریخ 97/6/21

18 شهریور 1397

برکزاری جلسه دفاع 20 شهریور 97

18 شهریور 1397

برگزاری جلسه دفاع در تاریخ 97/6/20

18 شهریور 1397

برگزاری جلسه دفاع در تاریخ 97/6/4

3 شهریور 1397

برگزاری ژورنال کلاب 97/4/26

24 تیر 1397
تعداد آیتم ها در هر صفحه