سمينار" Microarray و استفاده از بيوانفورماتيك در آن"

سمينار" Microarray و استفاده از بيوانفورماتيك در آن"

9 10 1391

سمينار" Microarray و استفاده از بيوانفورماتيك در آن" توسط آقاي دكتر امير رحيمي در روز يكشنبه10/10/1391 از ساعت 30/10 تا 12درمحل كتابخانه گزوه ژنتيك دانشكده پزشكي برگزار ميگردد. شركت براي علاقمندان آزاد است.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0