برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 97/6/25

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 97/6/25

21 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد صابری دانشجوی دکتری تخصصی گروه  تحت عنوان " بررسی ژنتیکی 10 شجره دارای نابینایی مادرزادی لبر به روش  Sequencing  Whole Exomeو تایید مولکولی یافته ها در سطح شجره " به راهنمایی آقای دکتر محمد کرامتی پور در روز یکشنبه 25/6/97 ساعت 12:30 در دانشکده بهداشت، طبقه همکف، سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) برگزار می گردد.
 


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0