دفاع از پایان نامه1398/9/19

دفاع از پایان نامه1398/9/19

18 9 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ارائه دهنده: پردیس رحیمی سالده
عنوان: بررسی کارایی ویرایش ژنوم Cas9/gRNA ribonucleoprotein (RNP) انتقال یافته با نانوذرات سیلیکا مزوحفره (MSN))
به راهنمایی: اقای دکتر توکلی بزاز
محل و زمان برگزاری:
شنبه  98/9/19 ساعت  12-13 در ساختمان شماره 8 گروه ژنتیک پزشکی کلاس 2 برگزار می گردد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0