جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 97/6/27

جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 97/6/27

26 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع از پایان نامه خانم فهیمه اکبریان دانشجوی کارشناسی ارشد گروه  تحت عنوان "بررسی بیان ژنهای مسیر پیام رسانی MTOR) mTORو1RPS6KBدر بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه (MS) "  به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا نوری دلویی در روز سه شنبه 27/6/97 ساعت 13 در کلاس شماره 2 برگزار می گردد.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0