دفاع از پایان نامه 98/6/25

دفاع از پایان نامه 98/6/25

23 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخ 98/6/25
دفاع از پایان‌نامه دكتراي ژنتيك PhD
خانم حنیفه میر طاوسی مهیاری
 
عنوان: بررسی جهش های ژن گیرنده رشد اپیتلیالی و ارتباط جهش های این ژن با پیش آگهی بیماران ایرانی مبتلا  به آدنوکارسینوم ریه در مرحله پیشرفته پیش از درمان با Erlotinib و بررسی مجدد این جهش ها پس از درمان با  استفاده از DNA آزاد تومور در پژوهشکده سل و بیماری های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری 1395-1396
به راهنمای آقای دکتر محمد حسین مدرسی و آقای دکتر محسن قدمی
محل و زمان برگزاری:

دوشنبه 25 /98/6 ساعت 12:30-14، ساختمان شماره8
طبقه دوم ،سالن شورا
لینک

 
 
 


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0