دفاع از پایان نامه98/4/30

دفاع از پایان نامه98/4/30

23 4 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 مورخ 98/4/30
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهسا زرگر دانشجو کارشناسی ارشد  گروه ژنتیک پزشکی تحت " عنوان : بررسی رونوشت های ژن Spata19 در موش سالم و مقایسه ی آن با موش هموزیگوت ناک اوت شده 
به راهنمایی اقای دکتر محمد حسین مدرسی در روز یکشنبه  30/8/49 ساعت  14:15 در ساختمان دانشکده پزشکی ساختمان شماره 8 کلاس شماره 2 طبقه همکف برگزار می گردد.
ویرایش کنید


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0