دفاع از پایان نامه 98/6/23

دفاع از پایان نامه 98/6/23

23 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 مورخ 98/6/23
جلسه دفاع از پایان نامه خانم شادی مهدی پور دانشجو کارشناسی ارشد  گروه ژنتیک پزشکی تحت " عنوان : بررسی تاثیر ناک داون ژنRHOXF1 در رده سلولیMCF7 بر بیان ژنTSGA10
به راهنمایی اقای دکتر محمد حسین مدرسی در روز یکشنبه  98/6/23 ساعت  12:30 ---14 در ساختمان بهداشت قدیم ،طبقه دوم کتابخانه برگزار        می گردد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0