دفاع از پایان نامه97/12/25

دفاع از پایان نامه97/12/25

21 12 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری
 مورخ 97/12/25
جلسه دفاع از پایان نامه اقای مجید حسین زاده دکتری تخصصی گروه ژنتیک پزشکی تحت " عنوان : بررسي علل ژنومیک عقب ماندگی ذهنی سندرمی و تعیین منشا خطای جداشدگی کروموزوم ها در مرکز اموزشی درمانی الزهرا(س)اصفهان 
به راهنمایی اقای دکتر مهدی زمانی در روز شنبه  97/12/25 ساعت  12:30 در ساختمان دانشکده پزشکی ساختمان شماره 8 کلاس شماره 2 برگزار می گردد.
کنید


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0