دفاع از پايان نامه

دفاع از پايان نامه

17 12 1394

    دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پزشكي   عنوان: بررسي و مقایسه ژن های 8/ATPase6،سیتوکروم C اکسیداز و D-Loop ميتوکندريايي در بيماران پمپه نوزادي و بزرگسالي   پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhD در ژنتیک پزشکی   نگارنده: فاطمه بحرینی   اساتید راهنما: دكتر سید محمد اکرمی دکترسیدمسعود هوشمند   استاد مشاور: دکتر محمد حسین مدرسی   مورخ 18 اسفند ماه ساعت 13 محل : ساختمان قديم بهداشت - طبقه دوم - كتابخانه گروه ژنتيك    


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0