برگزاری ژورنال کلاب در تاریخ 97/4/12

برگزاری ژورنال کلاب در تاریخ 97/4/12

10 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی در تاریخ 97/4/12 در کلاس شماره 2 برگزار خواهد شد.

 


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0