برگزاری ژورنال کلاب 24 مهر 97

برگزاری ژورنال کلاب 24 مهر 97

21 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان   Cell-cell fusion as a mechanism of DNA exchange in cancer
​در تاریخ 97/7/24 ساعت 8:30 در ساختمان شماره 8 طبقه اول کلاس 1 برگزار خواهد شد.
/filegallery/0047467886//Rasti2.pdf


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0