برگزاری ژورنال کلاب 97/4/26

برگزاری ژورنال کلاب 97/4/26

24 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی روز سه شنبه 26 تیرماه 97 در کلاس شماره 2 گروه برگزار خواهد شد.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0