برگزاری جلسه دفاع در تاریخ 97/6/4

برگزاری جلسه دفاع در تاریخ 97/6/4

3 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسعد آذرنژاد دانشجوی دکتری  گروه ژنتیک پزشکی  تحت عنوان " بررسی پروفایل تقویت ژنی و تغییر تعداد نسخه ژن های HER2، FGFR1، MYC، TOP2A، CCND1 و ESR1 دخیل در سرطان اولیه مجرایی زودرس پستان یک جمعیت ایرانی با روش های Real time PCR و FISH" به راهنمایی خانم ها دکتر مهدیپور و دکتر تبریزی در روز یکشنبه 4/6/97 در کلاس 2 گروه برگزار می گردد.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0