جلسه دفاع پايان نامه

جلسه دفاع پايان نامه

25 6 1392

    بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشكده پزشکی جلسه دفاع پايان نامه براي دريافت درجه دکتری تخصصی (PhD) در رشته ژنتیک پزشكي موضوع: شناسایی ژن هاي هدف بالقوه ژن TGIF2LX از طريق Differential Display با روش cDNA-AFLP در دو رده سلولي گليوما (U87, A172)   اساتید راهنما جناب آقای دکتر منصور حیدری              جناب آقاي دکتر محمد رضا نوری دلویی   اساتید مشاور جناب آقای دکتر حمیدا... غفاری      جناب آقای دکتر محمد حسین مدرسی جناب آقای دکترفرید ابوالحسنی   ارائه دهنده رضا رؤفیان زمان : روز دوشنبه 25/6/92 ساعت 16-14 مکان : کتابخانه گروه ژنتیک پزشکی


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0