برگزاری جلسه دفاع 97/8/22

برگزاری جلسه دفاع 97/8/22

20 8 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
        جلسه دفاع از پایان نامه خانم ملیحه جوادی ارجمند دانشجوی کارشناسی ارشد گروه  تحت عنوان: " بررسی وجود چند شکلی های اگزون های یک و ده ژن گیرنده LH و ارتباط آن با موفقیت IVF در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی"  به راهنمایی آقای دکتر محسن قدمی در روز دو شنبه 97/8/21 ساعت 12 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی، کلاس شماره 2 برگزار می گردد
/filegallery/0047467886//اطلاعیه دفاع ارجمندی.pdf.منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0