جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم عارفه غفاري نوين در گروه ژنتيك پزشكي برگزار گرديد

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم عارفه غفاري نوين در گروه ژنتيك پزشكي برگزار گرديد

28 6 1391

سركار خانم عارفه غفاري نوين دانشجوي كارشناسي ارشد گروه ژنتيك پزشكي در روز يكشنبه 26 شهريور ماه با موفقيت از پايان نامه كارشناسي ارشد خود دفاع نمودند. گروه ژنتيك براي ايشان موفقيتهاي روز افزون را آرزو مند است.عنوان پايان نامه: بررسي مقايسه اي بيان ژن هاي CDKN2B,CDKN1A,BCL2 در پاسخ به بيان افزايش يافته ژنTGIFLX در دو رده سلولي سرطان كولوركتالاساتيد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد رضا نوري دلويي - جناب آقاي دكتر منصور حيدري


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0