جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی(PhD) ژنتیک پزشکی، دكتر مهدي ديانت پور

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی(PhD) ژنتیک پزشکی، دكتر مهدي ديانت پور

1 3 1391

دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده پزشكيجلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی(PhD) ژنتیک پزشکیموضوع:بررسي بيان ژن هاي اختصاصي بيضه(ODF3,TEX101,TSGA10) درنمونه هاي سرطان پستان بعنوان بيوماركر ومطالعه وجود آنتي بادي بر عليه آنهااساتيد راهنما: دکتر محمدحسین مدرسیدکتر پروین مهدی پورارائه دهنده:دکتر مهدی دیانت پورزمان: سه شنبه 2/3/91مکان: کتابخانه گروه ژنتیک پزشکی


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0