جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

24 6 1392

دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی     جلسه دفاع از پایان نامه دکتری: رشته ژنتیک پزشکی   عنوان: مطالعه القا L1 رتروترانسپوزیشن در رده سلولی نورونی و اثر آن بر آپوپتوز سلولی     ارائه دهنده: لاله حبیبی   اساتید راهنما: دکتر سید محمد اکرمی دکتر محمد علی شکر گزار   استاد مشاور: دکتر محمد حسین مدرسی   مكان و زمان: كتابخانه گروه ژنتیک پزشکی سه شنبه 26/6/1392 ساعت 10 صبح  


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0