جلسه دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتراي تخصصي

جلسه دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتراي تخصصي

9 3 1394

جلسه دفاع از پايان نامه دانشکده ی پزشکی جهت اخذ  دكتراي تخصصي (PhD) ژنتيك پزشكي ارزيابي روش methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP)- real time qPCR در غربالگري نشانگان داون از طريق DNA ي آزاد جنيني موجود در خون مادر اساتيد راهنما: دكتر محمدحسين مدرسي دكتر محمدرضا نوري دلوئي اساتيد مشاور: دكتر مينا تبريزي دكتر صديقه حنطوش زاده ارائه دهنده: فاطمه كرمي 10 خرداد ساعت 10-8 تالار دانشكده بهداشت


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0