جلسه دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD

جلسه دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD

14 2 1395

به نميبتنيتبنيتبنتين           دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی عنوان: بررسی تغییرات ژنتیکی اکتسابی موثر در پیش آگهی بیماران بالغ لوسمی میلوئیدی حاد با سیتوژنتیک نرمال   جلسه دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD در ژنتیک پزشکی دانشجو: آیلین آذری یام   اساتید راهنما جناب آقای دکتر جواد توکلی بزاز جناب آقای دکتر سیروس زینلی اساتید مشاور جناب آقای دکتر اردشیر قوام زاده سرکار خانم دکتر مرجان یغمایی   ساعت 13 الي 15 مورخه  18/2/95 محل: سالن آمفي تئاتر دانشكده بهداشت


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0