ژورنال کلاب 98/3/28

26 خرداد 1398

ژورنال کلاب 98/3/21

19 خرداد 1398

ژورنال کلاب 1398/2/24

22 اردیبهشت 1398

ژورنال کلاب 98/2/17

14 اردیبهشت 1398

ژورنال کلاب 98/1/27

25 فروردین 1398

ژورنال کلاب1397/12/14

11 اسفند 1397

ژورنال کلاب 97/10/9

1 اسفند 1397

ژورنال کلاب 97/11/9

1 اسفند 1397

ژورنال کلاب 97/11/23

21 بهمن 1397

برگزاری ژورنال کلاب 97/9/13

10 آذر 1397

برگزاری ژورنال کلاب 97/8/29

28 آبان 1397

برگزاری ژورنال کلاب 97/8/22

20 آبان 1397

برگزاری ژورنال کلاب 24 مهر 97

21 مهر 1397

برگزاری ژورنال کلاب در تاریخ 97/7/10

4 مهر 1397

برگزاری ژورنال کلاب 97/4/26

24 تیر 1397

برگزاری ژورنال کلاب در تاریخ 97/4/12

10 تیر 1397

برگزاری ژورنال کلاب

12 اسفند 1396

آخرین جلسه ژورنال کلاب سال 96، سه شنبه، پانزدهم اسفند (ساعت 8:30 صبح، کلاس شماره 2 گروه) برگزار می شود.

تعداد آیتم ها در هر صفحه