برگزاري سمينار گزارش 6 ماهه دانشجويان

برگزاري سمينار گزارش 6 ماهه دانشجويان

11 8 1394

بسمه تعالي برگزاري سمينار گزارش 6 ماهه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه ژنتيك پزشكي   با توجه به الزام  دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد (ورودي 92 به بعد) و دانشجويان دكتري تخصصي (ورودي 90 به بعد) گروه جهت ارائه گزارش پيشرفت پايان نامه خود در مقطع 6 ماه پس از شروع پايان نامه، اولين سمينار گزارش6 ماهه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه ژنتيك پزشكي روز دوشنبه 18/8/94 از ساعت 30/8 صبح الي 16 عصر در محل تالار فارماكولوژي برگزار مي شود.   حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه ژنتيك پزشكي در اين برنامه الزامي است.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0