برگزاري جلسه مقدماتي اعطاي بورسيه تحصيلي

برگزاري جلسه مقدماتي اعطاي بورسيه تحصيلي

6 2 1395

برگزاري جلسه مقدماتي اعطاي بورسيه تحصيلي با حضور پروفسور Meijer در گروه ژنتيك پزشكي   پيرو همكاري هاي نزديك و رايزني هاي علمي بين پروفسور Laurent Meijer (بنيانگذار و مسئول علمي شركت ManRos therapeutics و گروه ژنتيك پزشكي، با پيشنهاد بورسيه تحصيلي (جهت يك يا دو دانشجو) از دانشجويانMSc جهت تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي (PhD) از سوي ايشان ، اين همكاري ها، توسعه و تقويت بيشتري خواهد يافت. طبق هماهنگي هاي قبلي بعمل آمده ، نشست مقدماتي اعطاي بورسيه تحصيلي به منظور شناسايي و ارزيابي داوطلبين اين دوره روز يكشنبه 5/2/95 از ساعت 12- 10 در محل گروه ژنتيك پزشكي با حضور پروفسور Meijer ، خانم دكتر مهدي پور و آقاي دكتر توكلي بزاز و بيش از ده تن از داوطلبان دوره برگزار گرديد.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0