برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم زهرا رشوند در گروه ژنتيك پزشكي

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم زهرا رشوند در گروه ژنتيك پزشكي

28 6 1391

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم زهرا رشوند در روز سه شنبه 28 شهريور از ساعت 15-13 در محل كتابخانه گروه گروه ژنتيك پزشكي برگزار ميگردد.گروه ژنتيك براي ايشان موفقيتهاي روز افزون را آرزو مند است.عنوان پايان نامه: بررسي اثر بيان ژن TGIFLX بر روي تكثير و مرگ سلول در رده سلولي سرطان پروستاتاساتيد راهنما: جناب آقاي دكتر منصور حيدري - جناب آقاي دكتر رضا شيركوهي


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0