برگزاری امتحان جامع

برگزاری امتحان جامع

26 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی  در روز های شنبه 97/6/24 و یکشنبه 97/6/25  (کتبی) و دوشنبه 97/6/26 (شفاهی) در گروه ژنتیک برگزار گردید.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0