اطلاعيه امتحان جامع در گروه ژنتيك پزشكي

اطلاعيه امتحان جامع در گروه ژنتيك پزشكي

5 12 1391

اطلاعيه امتحان جامع دانشجويان PhD   اسفند ماه 1391       - زمان برگزاري امتحان كتبي:           يك شنبه  13/12/91  -  12- 30/8  و 17- 14      دوشنبه   14/12/91  -   12- 30/8  و 17-14   امتحان شفاهي ؛‌ سه شنبه 15/12/91 – شروع ساعت   45/9       - ترتيب موضوعات امتحان كتبي :      روز اول :‌    ژنتيك پزشكي     -      مهندسي ژنتيك      روز دوم:   ژنتيك مولكولي -  ژنتيك سرطان – سيتوژنتيك                                                                                           آموزش گروه    


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0