برگزاری آزمون نوبت دوم (مصاحبه) رشته ژنتیک پزشکی منطقه آمایشی 10

برگزاری آزمون نوبت دوم (مصاحبه) رشته ژنتیک پزشکی منطقه آمایشی 10

23 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آزمون نوبت دوم (مصاحبه) دکتری ژنتیک پزشکی منطقه آمایشی 10 در روز شنبه 23 تیرماه 97 در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.مصاحبه بصورت ساختارمند و به شیوه چند ایستگاهی (Multiple Mini Interview) انجام و صلاحیت متقاضیان تحصیل در دوره آموزشی دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0