برگزاری آزمون جامع- اسفند 1396

برگزاری آزمون جامع- اسفند 1396

12 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آزمون جامع تعدادی از دانشجویان PhD گروه ژنتیک پزشکی در روزهای پنجم تا هفتم اسفند ماه 1396 برگزار شد.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0