دومین نشست علمی گروه‌های شش گانه علوم پایه دانشکده پزشکی در سال 1397

5 تیر 1397

برگزاری آزمون جامع- اسفند 1396

12 اسفند 1396

آزمون جامع تعدادی از دانشجویان PhD گروه ژنتیک پزشکی در روزهای پنجم تا هفتم اسفند ماه 1396 برگزار شد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه