اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه 

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ، مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا مولتی ژنی ).

12 اسفند 1396
برگزاری آزمون جامع- اسفند 1396
12 اسفند 1396
برگزاری ژورنال کلاب

برگزاری ژورنال کلاب

آخرین جلسه ژورنال کلاب سال 96، سه شنبه، پانزدهم اسفند (ساعت 8:30 صبح، کلاس شماره 2 گروه) برگزار می شود.

4 مهر 1395
دفاع پايان نامه
10 شهریور 1395
دفاع پايان نامه دكتراي تخصصي گروه ژنتيك
2 شهریور 1395
دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه كارشناسي ارشد
1 شهریور 1395
برگزاري آزمون مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي
30 مرداد 1395
آزمون مصاحبه داوطلبين دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي
5 تیر 1395
جلسه دفاع از پايان نامه
14 اردیبهشت 1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD
6 اردیبهشت 1395
برگزاري جلسه مقدماتي اعطاي بورسيه تحصيلي
28 فروردین 1397
اولین ژورنال کلاب سال 1397
اولین ژورنال کلاب سال 1397

اولین ژورنال کلاب سال 1397، سه شنبه 28 فروردین سال 1397 برگزار خواهد شد. مکان برگزاری متعاقبا اعلام می شود.

15 اسفند 1396
آخرین ژورنال کلاب سال 1396
15 اسفند 1396
آخرین ژورنال کلاب سال 1396
5 اسفند 1396
تاشلنتاش