اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه اخلاق پزشکی
مدیر دکتر فاطمه السادات نيری
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران، خیابان 16 آذر،‌ تقاطع پورسینا،‌ پلاک 23،‌ مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی