امروز : پنجشنبه 2 فروردین 1397
Rss | صفحه اصلی دانشکده

درباره ما

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر گروه: دکتر فاطمه السادات نیری، فوق‌تخصص نوزادان، دانشیار گروه کودکان دانشکده پزشکی
معاون پژوهشی: دکتر علیرضا پارساپور، دکترای اخلاق پزشکی، استادیار گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
معاون آموزشی: دکتر پونه سالاری، متخصص داروسازی بالینی، استادیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی