حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر گروه: دکتر فاطمه السادات نیری، فوق‌تخصص نوزادان، استاد گروه کودکان دانشکده پزشکی

معاون پژوهشی: دکتر علیرضا پارساپور، دکترای اخلاق پزشکی، استادیار گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

معاون آموزشی: دکتر پونه سالاری، متخصص داروسازی بالینی، دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی