امروز : چهارشنبه 1 فروردین 1397
Rss | صفحه اصلی دانشکده

دانشجویان PHD

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دانشجویان دوره اول:
 1. دکتر مجتبی پارسا، پزشک عمومی
 2.  دکتر علیرضا پارساپور، پزشک عمومی
 3. دکتر مینا مبشر، پزشک عمومی
 4. دکتر علیرضا میلانی‌فر، پزشک عمومی و حقوقدان
دانشجویان دوره دوم:
 1. دکتر نازآفرین قاسم زاده، پزشک عمومی
 2. دکتر مرتضی اشرفی، متخصص رادیولوژی
 3. دکتر علی صابر، پزشک عمومی
 4. دکتر حمیدرضا نمازی، پزشك عمومي و فوق ليسانس فلسفه
 5. دکتر امیر احمد شجاعی، پزشک عمومی
 دانشجويان دوره سوم:
 1. دكتر رضا عمانی سامانی، پزشک عمومی
 2. دكتراحمد مشكوری، پزشک عمومی
 3. دكتر علي خاجی، پزشک عمومی
 4. دكتر فاطمه خانساری، پزشک عمومی
 5. دكترمنصوره مدنی، پزشک عمومی
 6. دكتركبری جودكی، متخصص زنان و زايمان
دانشجويان دوره چهارم:
 1. دكتر داوود نظام الاسلامی، پزشک عمومی
 2. دكترلادن ناز زاهدی، پزشک عمومی
 3. دكتر رویا رشید پورائی، پزشک عمومی
 4. دكتر سید جواد مدنی، پزشک عمومی
 5. دكتر فتانه سادات بطحایی، پزشک عمومی
 6. دكتر احمد قادری، پزشک عمومی
دانشجويان دوره پنجم:
 1. دکتر محمد محمدی، پزشك عمومی
 2. دکتر سعيده سعيدی تهرانی، پزشك عمومی
 3. دکتر مهشاد نوروزی، پزشك عمومی
دانشجویان دوره ششم:
 1. دکتر ندا یاوری، پزشک عمومی
 2. دکترجنت مشایخی، پزشک عمومی
دانشجویان دوره هفتم:
 1. دکتر حمید شفیع زاده، پزشک عمومی           
 2. دکتر محمد لنگرنادر شریفی، پزشک عمومی         
 3. دکتر زینب درخشان قلعه جوقی، پزشک عمومی          
دانشجویان دوره هشتم:
 1. دکتر نفیسه مومنی، دندانپزشک        
 2. دکتر اعظم خورشیدیان، دندانپزشک  
 3. دکتر رسول اسمعلی‌پور، داروساز
دانشجویان دوره نهم:
 1. دکتر محمدحسین افتخاری، پزشک عمومی    
 2. دکتر فرزاد زکیان‌خرم‌آبادی، دندانپزشک