دانشجویان دکتری تخصصی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 دانشجویان ورودی 1388:
     دکتر نازآفرین قاسم زاده، پزشک عمومی
 دانشجويان ورودی 1389:
     دكتر رضا عمانی سامانی، پزشک عمومی
     دكتراحمد مشكوری، پزشک عمومی
     دكتر فاطمه خانساری، پزشک عمومی
     دكترمنصوره مدنی، پزشک عمومی
     دكتركبری جودكی، متخصص زنان و زايمان
 دانشجويان ورودی 1390:
     دكتر داوود نظام الاسلامی، پزشک عمومی
     دكترلادن ناز زاهدی، پزشک عمومی
     دكتر رویا رشید پورائی، پزشک عمومی
     دكتر سید جواد مدنی، پزشک عمومی
     دكتر فتانه سادات بطحایی، پزشک عمومی
 دانشجويان ورودی 1391:
     دکتر محمد محمدی، پزشك عمومی
     دکتر سعيده سعيدی تهرانی، پزشك عمومی
     دکتر مهشاد نوروزی، پزشك عمومی
 دانشجویان ورودی 1392:
     دکتر ندا یاوری، پزشک عمومی
     دکتر جنت مشایخی، پزشک عمومی
 دانشجویان ورودی 1393:
     دکتر حمید شفیع زاده، پزشک عمومی           
     دکتر محمد نادر شریفی، پزشک عمومی         
     دکتر زینب درخشان قلعه جوقی، پزشک عمومی    ​    
 دانشجویان ورودی 1394:
     دکتر نفیسه مومنی، دندانپزشک        
     دکتر اعظم خورشیدیان، دندانپزشک  
     دکتر رسول اسمعلی‌پور، داروساز
 دانشجویان ورودی 1395:
    دکتر محمدحسین افتخاری، پزشک عمومی    
    دکتر فرزاد زکیان‌خرم‌آبادی، دندانپزشک  

 دانشجویان ورودی 1396:
    دکتر محمد کیاسالار، پزشک عمومی
 دانشجویان ورودی 1397:

    دکتر محمدرضا قنبرزاده، پزشک عمومی