گروه‌بندي موقت كلاس‌هاي كارگروهي و لغو كلاس شرافت و درستكاري گروه ب

گروه‌بندي موقت كلاس‌هاي كارگروهي و لغو كلاس شرافت و درستكاري گروه ب

29 6 1391

دانشجويان گراميبه اطلاع مي‌رساند استثناً كلاس درس تعهدات و رفتار حرفه‌اي (4): شرافت و درستكاري (گروه ب) در روز دوشنبه مورخ 1391/07/03 برگزار نمي‌شود، اين كلاس براي هر دو پرديس پورسينا و همت در روز شنبه مورخ 1391/07/01 برگزار مي‌گردد.گروه بندي موقت اين جلسه براي هر دو پرديس به نمايندگان ورودي آن‌ها اعلام شده است.


منبع:گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0