لغو كلاس نوع دوستي و احترام گروه ب

لغو كلاس نوع دوستي و احترام گروه ب

18 7 1391

دانشجويان گراميبه اطلاع مي‌رساند كلاس درس تعهدات و رفتار حرفه‌اي (2): نوع دوستي و احترام (گروه ب) در روز دوشنبه مورخ 1391/07/24 برگزار نمي‌شود، اين كلاس براي هر دو پرديس پورسينا و همت در روز شنبه مورخ 1391/07/22 در كلاس‌هاي كارگروهي و تالار عزلت (پورسينا) برگزار مي‌گردد.


منبع:گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0