آخرين مهلت اعتراض به نمرات نيمسال دوم 88-87

1 مهر 1388

آخرين مهلت اعتراض به نمرات نيمسال دوم 88-87

نتايج بررسي اعتراض به نمرات نيمسال دوم 88-87

1 مهر 1388

نتايج بررسي اعتراض به نمرات نيمسال دوم 88-87

امتحان اخلاق

12 مرداد 1388

امتحان اخلاق

تمدید مهلت تحويل لاگ بوکها

12 خرداد 1388

تمدید مهلت تحويل لاگ بوکها

منابع امتحانی

9 خرداد 1388

منابع امتحانی

راند اخلاق باليني

13 اردیبهشت 1388

راند اخلاق باليني

راند اخلاق باليني بيمارستان امام خميني

10 اسفند 1387

راند اخلاق باليني بيمارستان امام خميني

لاگ‌بوك اخلاق پزشكي

3 اسفند 1387

لاگ‌بوك اخلاق پزشكي

کلاسهای درس اخلاق پزشکی نيمسال دوم (88-87)

3 اسفند 1387

کلاسهای درس اخلاق پزشکی نيمسال دوم (88-87)

نمره پاداشی درس اخلاق پزشکی

23 بهمن 1387

نمره پاداشی درس اخلاق پزشکی

تعداد آیتم ها در هر صفحه