تغيير نحوه ارائه دروس

تغيير نحوه ارائه دروس

28 2 1389

از تاريخ 1/3/1389 (شنبه) كلاس هاي درس اخلاق پزشكي مجدداً به شكل بحث هاي گروهي تشكيل مي شود.


منبع:گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0