تاريخ دريافت لاگ‌بوك‌ها

تاريخ دريافت لاگ‌بوك‌ها

2 3 1391

آخرين مهلت دريافت لاگ‌بوك درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 91-90 قبل از پانزدهمين جلسه دوره روز شنبه مورخ 06/03/1391 مي باشد.لطفاً لاگ‌بوك خود را در زمان تعيين شده به آموزش گروه اخلاق پزشكي تحويل دهيد.


منبع:گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0