امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 90.91

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 90.91

5 4 1391

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 90.91 روز يكشنبه مورخ 1391.05.01 ساعت 13:30 در تالار شهدا دانشكده پزشكي (پورسينا) برگزار مي‌شود.


منبع:گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0