اطلاعيه كلاس جبراني درس خطاي پزشكي

اطلاعيه كلاس جبراني درس خطاي پزشكي

21 2 1389

كلاس جبراني درس خطاي پزشكي استاد دكتر تقدسي ن‍ژاد روز يكشنبه 02/03/1389 ساعت 14-16 در تالار عزلت تشكيل مي شود.


منبع:گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0