مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی

30 آذر 1398

مهلت پايانی دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشكی نیمسال اول 99-98، روز شنبه مورخ 1398/10/07 می باشد.

مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی

24 تیر 1398

مهلت پايانی دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشكی نیمسال دوم 98-97، روز شنبه مورخ 1398/05/05 می باشد

مهلت پايانی دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی

19 آذر 1397

مهلت پايانی دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشكی نیمسال اول 98-97، روز شنبه مورخ 1397/10/01 می باشد

امتحان درس اخلاق پزشكی نيمسال دوم 97-96

14 مرداد 1397

زمان برگزاری امتحان درس اخلاق پزشکی نیمسال دوم 96-97 چهارشنبه 1397/05/24 می باشد.

جلسه سخنرانی آزاد

19 تیر 1397

جلسه سخنرانی آزاد توسط جناب آقای دکتر روح اله کریمی با عنوان " امکان تربیت اخلاقی در عصر نبود مراجع اقتدار، حلقه کندوکاو اخلاقی"دوشنبه 25 تیر، ساعت 9 الی 10:30 در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی

17 تیر 1397

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشكي در نیمسال دوم 97-96 روز شنبه مورخ 1397/04/30 مي‌باشد.

زمان و مکان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی اخلاق و تاریخ پزشکی

16 تیر 1397

مصاحبه دکتری تخصصی اخلاق و تاریخ پزشکی روز سه شنبه 19 تیرماه 1397 راس ساعت 8 صبح در محل مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95

8 دی 1395

امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95

مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌

13 آذر 1395

مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌

جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی

11 آبان 1395

جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی

ثبت پایان‌نامه با موضوع اخلاق پزشکی

7 مهر 1395

ثبت پایان‌نامه با موضوع اخلاق پزشکی

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 95.96

15 شهریور 1395

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 95.96

مرحله دوم آزمون مصاحبه دکترای تخصصی PhD اخلاق پزشکی

24 مرداد 1395

مرحله دوم آزمون مصاحبه دکترای تخصصی PhD اخلاق پزشکی

اعلام نمرات پايان ترم نيمسال دوم تحصيلي 95-94

10 مرداد 1395

اعلام نمرات پايان ترم نيمسال دوم تحصيلي 95-94

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 95-94

14 اردیبهشت 1395

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 95-94

اطلاعیه تغییر تاریخ آخرین جلسه درس اخلاق پزشکی در نیمسال دوم 95-94

26 بهمن 1394

اطلاعیه تغییر تاریخ آخرین جلسه درس اخلاق پزشکی در نیمسال دوم 95-94

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 94.95

23 شهریور 1394

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 94.95

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال اول 93.94

15 دی 1393

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال اول 93.94

افتتاح کتابخانه مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

16 آذر 1393

افتتاح کتابخانه مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

اعلام نمرات پايان ترم نيم‌سال دوم تحصيلي 93-92

6 آبان 1393

اعلام نمرات پايان ترم نيم‌سال دوم تحصيلي 93-92

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 93.94

29 شهریور 1393

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 93.94

جلسات Case Presentation Conference

31 اردیبهشت 1393

جلسات Case Presentation Conference

اطلاعيه كلاس‌هاي روز دوشنبه

9 اردیبهشت 1393

اطلاعيه كلاس‌هاي روز دوشنبه

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال دوم 92.93

16 بهمن 1392

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال دوم 92.93

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال اول 92.93

5 بهمن 1392

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال اول 92.93

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 92.93

16 شهریور 1392

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 92.93

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 91.92

3 شهریور 1392

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 91.92

لغو كلاس درس اخلاق پزشكي

15 اردیبهشت 1392

لغو كلاس درس اخلاق پزشكي

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال دوم 91.92

23 بهمن 1391

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال دوم 91.92

لغو كلاس نوع دوستي و احترام گروه ب

18 مهر 1391

لغو كلاس نوع دوستي و احترام گروه ب

لغو كلاس تعالي شغلي و عدالت گروه ب

15 مهر 1391

لغو كلاس تعالي شغلي و عدالت گروه ب

گروه‌بندي موقت كلاس‌هاي كارگروهي و لغو كلاس شرافت و درستكاري گروه ب

29 شهریور 1391

گروه‌بندي موقت كلاس‌هاي كارگروهي و لغو كلاس شرافت و درستكاري گروه ب

شروع درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 91.92

25 شهریور 1391

شروع درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 91.92

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 90.91

5 تیر 1391

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال دوم 90.91

تاريخ دريافت لاگ‌بوك‌ها

2 خرداد 1391

تاريخ دريافت لاگ‌بوك‌ها

اعلام نمرات پايان ترم نيم‌سال اول تحصيلي 91.90

24 اسفند 1390

اعلام نمرات پايان ترم نيم‌سال اول تحصيلي 91.90

شروع درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال دوم 90.91

23 بهمن 1390

شروع درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال دوم 90.91

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال اول 90.91

17 دی 1390

امتحان درس اخلاق پزشكي نيم‌سال اول 90.91

اولين راهنماي رفتار حرفه اي پزشكي دانشگاه، با شركت فعال اعضاي جامعه پزشكي تدوين مي شود

20 آذر 1390

اولين راهنماي رفتار حرفه اي پزشكي دانشگاه، با شركت فعال اعضاي جامعه پزشكي تدوين مي شود

شروع درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 90.91

22 تیر 1390

شروع درس اخلاق پزشكي در نيم‌سال اول 90.91

امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال دوم 90-89

29 خرداد 1390

امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال دوم 90-89

ضوابط دوره اخلاق پزشكي

12 بهمن 1389

ضوابط دوره اخلاق پزشكي

تغيير نحوه ارائه دروس

28 اردیبهشت 1389

تغيير نحوه ارائه دروس

اطلاعيه كلاس جبراني درس خطاي پزشكي

21 اردیبهشت 1389

اطلاعيه كلاس جبراني درس خطاي پزشكي

تغییر نحوه ارائه دروس در ترم جاری

14 اردیبهشت 1389

تغییر نحوه ارائه دروس در ترم جاری

اولين جلسه كلاس گروه اخلاق در نيمسال اول 89-88

16 فروردین 1389

اولين جلسه كلاس گروه اخلاق در نيمسال اول 89-88

تاريخ امتحان درس اخلاق پزشكي

16 فروردین 1389

تاريخ امتحان درس اخلاق پزشكي

تغيير تاريخ كلاس جبراني (جديد)

1 بهمن 1388

تغيير تاريخ كلاس جبراني (جديد)

آخرين مهلت اعتراض به نمرات نيمسال دوم 88-87

1 مهر 1388

آخرين مهلت اعتراض به نمرات نيمسال دوم 88-87

نتايج بررسي اعتراض به نمرات نيمسال دوم 88-87

1 مهر 1388

نتايج بررسي اعتراض به نمرات نيمسال دوم 88-87

تعداد آیتم ها در هر صفحه