24 تیر 1398
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی
19 آذر 1397
مهلت پايانی دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی
14 مرداد 1397
 امتحان درس اخلاق پزشكی نيمسال دوم 97-96
19 تیر 1397
جلسه سخنرانی آزاد

جلسه سخنرانی آزاد

جلسه سخنرانی آزاد توسط جناب آقای دکتر روح اله کریمی با عنوان " امکان تربیت اخلاقی در عصر نبود مراجع اقتدار، حلقه کندوکاو اخلاقی"دوشنبه 25 تیر، ساعت 9 الی 10:30 در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

17 تیر 1397
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی
16 تیر 1397
زمان و مکان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی اخلاق و تاریخ پزشکی
8 دی 1395
امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95
13 آذر 1395
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌
11 آبان 1395
جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی
7 مهر 1395
ثبت پایان‌نامه با موضوع اخلاق پزشکی
آرشیو اخبار و مقالات