30 آذر 1398
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی
24 تیر 1398
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی
19 آذر 1397
مهلت پايانی دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی
14 مرداد 1397
 امتحان درس اخلاق پزشكی نيمسال دوم 97-96
19 تیر 1397
جلسه سخنرانی آزاد

جلسه سخنرانی آزاد

جلسه سخنرانی آزاد توسط جناب آقای دکتر روح اله کریمی با عنوان " امکان تربیت اخلاقی در عصر نبود مراجع اقتدار، حلقه کندوکاو اخلاقی"دوشنبه 25 تیر، ساعت 9 الی 10:30 در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

17 تیر 1397
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشکی
16 تیر 1397
زمان و مکان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی اخلاق و تاریخ پزشکی
8 دی 1395
امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال اول 96-95
13 آذر 1395
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌
11 آبان 1395
جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی
آرشیو اخبار و مقالات