معرفی گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1385 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی آغاز به کار نمود.
رشته آموزش پزشکی در صدد است تا با گزینش و جذب اعضای هیات علمی و کارشناسان مستعد و علاقه مند به مسایل پیچیده آموزش پزشکی در دنیای شتابان امروز، فارغ التحصیلانی را تربیت نماید که توانایی شناسایی مشکلات آموزشی از طریق تحقیقات مناسب، ارائه راه حل های منطقی و قابل ارزیابی برای مسایل آموزشی، مساعدت در امر برنامه ریزی و مدیریت مسایل آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و انتقال تکنولوژی ها و روش های مناسب آموزشی به منظور ارتقای قابلیت های اعضاء هیات علمی را داشته باشند و همچنین قادر باشند با شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشگاه ها و شناخت عوامل پیشرفت و توسعه دانشگاه های جهان در ارتقای وضعیت دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایفای نقش نمایند.

در حال حاضر گروه آموزش پزشکی مسؤولیت تربیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد (حضوری و مجازی) و دکترای تخصصی را برعهده دارد.