دانشجویان_دکترای_تخصصی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

(PhD)اسامی دانشجویان دوره دکترای تخصصی 


ورودی سال 1390
سيمين تعاوني
هلن درگاهي
مجتبي خواجه آزاد
مجيد شفيعيان
مريم عليزاده
مريم مدرس
رسول معصومي
فخرالسادات ميرحسيني
صديقه نجفي پور


ورودی سال 1391
حسين ديده بان
نازيلا زرقي
آزاده كردستاني مقدم
فاطمه كشميري
افسانه يخ فروش ها


ورودی سال 1392
فاطمه احمدی نیا
احمد پریزاد
مریم کرباسی مطلق
الهه محمدی
محمد رضا منصوریان
لیلا نعیمی


ورودی سال 1393
هدی احمری طهران
رضا جفایی دلویی
امین حسینی شاوون
مهلا سلاجقه
نازنین شماعیان رضوی


ورودی سال 1394
مصطفی دهقانی پوده
آزاده روح الامینی
آفاق زارعی
دکتر نرگس صالح

ورودی سال 1395
  زهرا زارعی حاجی آبادی
  فرزانه صداقت کار
  زهرا طباطبائی
  اسدلله موسوی


ورودی سال 1396
معصومه سعیدی
فاطمه محسنی
  زینب محمدی
  علی نوروزی