دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95

دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95

4 10 1395

  دومین جلسه از سومین دوره ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دوره دکترا در روز سی ام آذر ماه با حضور "جناب آقای دکتر میرزازاده" مدیر گروه، استادان راهنما و دانشجویان این دوره در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه خانم ها خاتمی دوست، درگاهی، میرحسینی و آقایان خواجه آزاد و معصومی در حضور استادان راهنمای خود به ترتیب سرکار خانم دکتر شیرازی، جناب آقای دکتر منجمی، سرکار خانم دکتر مهرداد، سرکار خانم دکتر بیگدلی و جناب آقای دکتر میرزازاده در خصوص فرآیند کاری چند ماه اخیر توضیحاتی ارائه و به سوالات مطرح شده پاسخ دادند. عناوین پایان نامه ها به شرح ذیل می باشد: خانم خاتمی دوست: تدوين الگوي مفهومي توانمندي فرهنگي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران خانم درگاهی: تبیین روانشناختی فرآیند استدلال بالینی و بررسی اثربخشی استراتژی های تقویتی شناختی بر آن در طب اورژانس: یک مطالعه ترکیبی خانم میرحسینی: طراحی مدل کاربردی دانش پژوهی یاددهی- یادگیری در دانشگاه های علوم پزشکی ایران آقای خواجه آزاد: تبيين فلسفه نظام آموزش علوم پزشكي بر اساس حكمت متعاليه و ارائه الگوي مفهومي متناسب بر مبناي توافق خبرگان         آقای معصومی: تبيين عوامل مؤثر بر انتقال مهارت‌هاي تكنيكي كسب شده از محيط شبيه‌سازي‌شده به محيط باليني: ارائه چهارچوب مفهومي                                                                      


منبع:گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0